050 211 56 78

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door PIM Lease B.V. . Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden (hierna genoemd ‘disclaimer’). Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze disclaimer zijn de voorwaarden van de producten en diensten leidend.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel PIM Lease B.V. haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. PIM Lease B.V. is niet aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.  PIM Lease B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. PIM Lease B.V. is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade wegens incorrect functioneren van de website.

Al het tekstuele en grafische materiaal op deze website is (intellectueel) eigendom van PIM Lease B.V.. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIM Lease B.V. 

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website (en ook in onze nieuwsbrieven) te achterhalen. Iedereen die meent dat zijn/haar materiaal op onze website zonder voorafgaande toestemming door ons is gebruikt, verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

 

Websites van derden

De website kan door middel van hyperlinks doorverwijzen naar websites van derden. PIM Lease B.V. selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden.

Bescherming persoonsgegevens

PIM Lease B.V. gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en strikt voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy statement.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

Op gebruik van deze site is het Nederlands recht van toepassing. Voorkomende geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Wijzigingen

Zonder voorafgaande aankondiging kan PIM Lease B.V. wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website of de disclaimer. Wij raden je aan met enige regelmaat onze website en disclaimer te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.